Børn i udsatte positioner

Under børnenes leg og færden i børnehaven, iagttager personalet børnenes ageren. Ud fra disse iagttagelser vurderer personalet, om det enkelte barn har brug for ekstra opmærksomhed. Det kan være i bestemte situationer eller i forhold til barnets leg med andre børn eller andre forhold, som har betydning for barnets trivsel, læring, udvikling eller dannelse.


Personalet vil altid gå ind i situationer, hvor et barn har brug for ekstra opmærksomhed og vurdere og handle. Det kan være, personalet vil have øget opmærksomhed på et enkelt barn i visse situationer. Det kan være i en afleveringssituation, en spisesituation eller i leg med andre børn. Personalet vil gå ind og øve og afhjælpe situationen med det enkelte barn. Det kan gøres eksplicit, eller det kan gøres så barnet ikke bemærker personalets indgriben. Selvfølgelig for at gøre det så nænsomt som muligt.


Børnehaven har et samarbejde med “Trivsel og Læring (PPR)”, som er en del af Norddjurs Kommunes tilbud til daginstitutioner. Hvis personalet vurderer, at en situation kræver sparring, kontaktes “Trivsel og Læring (PPR)”. Såfremt der er behov for at inddrage "Trivsel og Læring (PPR)" i forhold til et specifikt barn, vil dette altid ske i tæt samarbejde med forældrene.