Børnefællesskaber

Barnet skal opleve andre børn som unikke mennesker og opleve og udvikle blik for menneskers forskelligheder. Barnet skal opleve gensidig inspiration, tillid og tryghed i mødet med andre børn. Barnet har mulighed for at opleve fællesskabet - legen - med andre børn, som et bedre alternativ end at “få sin vilje”. Barnet lærer at navigere i legen igennem kommunikation og handling. Legen har et moment, barnet kan lære at forholde sig til for at få legen til at glide. Som en surfer rider på en bølge, så leger barnet og bruger den opbygning, de andre børn kommer med som en yderligere drivkraft til legen.


Vi prioriterer, at børnene lærer at forholde sig til hinanden, så alle har en relation i en eller anden grad. Det er med til at skabe en medmenneskelighed og forståelse for hinanden.


For at opnå det prioriterer vi at være max. 18 børn. Alle børn spiser sammen, og mange aktiviteter deltager alle børn i. Alle børn har samme dagsrytme (der kan selvfølgelig være børn der sover om eftermiddagen).