Børnesyn

Barnet har en egen integritet - instinktivt og skabende. Barnets integritet skal underbygges i harmoni med de krav, der bliver stillet for at være med i en kollektiv sammenhæng. Barnet skal lære sig selv at kende som individ og som en del af en gruppe.

 

Børnenes egne initiativer skal understøttes og barnet har selv en intuitiv forståelse for, hvad der er meningsfyldt.


Barnet har en iboende instinktivitet og trang til at skabe. Barnet vil spontant handle i dets omgivelser. Barnet skal præsenteres for forskellige måder, det kan handle og udtrykke sig på for at stimulere hele barnets potientiale.