Dannelse og børneperspektiv

Barnet bliver dannet i samspillet med dets omgivelserne. Naturen er en central del af alle mennesker, da det er ophavet og grundlaget for menneskets eksistens.