Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

Børnehavens lokaler er lyse og venlige. Der er flere forskellige rum, som hver især indbyder til forskellige aktiviteter- stille fordybende til fysisk udfoldende.


Det psykiske arbejdsmiljø bliver understøttet af, at alle børn og voksne har en relation til hinanden. Det giver det enkelte barn en tryghed i at kende omgivelserne og de mennesker, der færdes i dem.


De voksne kan gå ind og inspirere og strukturere børnenes aktiviteter, hvis det vurderes, at en leg ikke er konstruktiv for de involverede eller for de børn, der har en anden aktivitet i umiddelbar nærhed. Personalet kan sætte en aktivitet i gang for at bryde en situation, der virker uhensigtsmæssig.


Børnenes arbejder - tegninger, malerier mm. er med til at udsmykke lokalerne.


Der er flere forskellige rum med forskelligt areal. Rummene er indrettet forskelligt, så de indbyder til forskellige aktiviteter. Det kan være leg, fordybelse, højtlæsning, bevægelse mm.

De forskellige rum gør det muligt, at adskille forskellige aktiviteter, så det er enkelt for barnet at forholde sig til den aktivitet, der foregår.