Leg

Legen er barnets måde at opleve, opdage og bearbejde verden, og de indtryk den giver. Derfor skal barnets leg understøttes og være en kilde til selvforståelse og inspiration for det enkelte barn og en mulighed for omgivelserne til at forstå barnet.