Mød personalet

I Djursland Naturbørnehave har alle medarbejdere først og fremmest høje ambitioner på børnenes og børnehavens vegne. Det er kendetegnet for alle ansatte, at de - udover en stor interesse i børns udvikling - også har en anden profession eller en kunstnerisk/håndværksmæssig baggrund, som de bringer med ind i det pædagogiske arbejde med børnene.

Fordi primærpersonalet består af en lærer, en pædag og en pædagmedhjælper sikres, at børnenes udvikling understøttes fra flere faglige vinkler.