Pædagogisk læringsmiljø

Dagen er struktureret i forhold til 3 måltider: Formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Måltiderne er en ramme, som vi bruger pædagogisk. Børnene lærer at lytte til hinanden i spisesituationen. De lærer, hvordan man henvender sig til andre mennesker på en hensigtsmæssig måde. De tager del i nogle af de praktiske forberedelser fx borddækning og afrydning.


Når børnene møder fra 6.30 til 9.00 leger de spontant med hinanden. De leger sammen i små grupper efter interesse og øver sig i at få legene til at fungere. Der er altid en voksen, der kan gå ind og inspirere børnenes aktiviteter - og regulere, hvis det er nødvendigt.


Mindst en gang om dagen laver vi en aktivitet med børnene. Det kan være  at synge, plante, gå tur, finde insekter, lege gemme, male osv. Alle aktiviteter, der understøtter børnenes nysgerrighed og stimulerer forskellige sider af dem. Aktiviteterne henvender sig nogle gange mere til de større børn og nogle gange mere til de mindre.


Børnene er ude formiddag og eftermiddag, hvor de leger spontant, med de aktiviteter, de kender. De voksne er med til at inspirere og drive legen videre, hvis legen er ved at gå i stå. De voksne hjælper i de situationer, som er svære for børnene. Det kan være konflikter, at man ikke føler man må være med og lignende situationer.