Samarbejde med forældre

Det er meget individuelt, hvad et barn har brug for, men fælles for alle børn er, at de skal have lidt hjælp på den ene eller anden måde i løbet af deres tid i børnehaven.


Vi samarbejder med hjemmet- først og fremmest så der er en fælles forståelse for, hvilke forhold vi skal fokusere på i forhold til det enkelte barn. Dernæst hvordan vi får belyst og arbejdet med de forhold, der gør sig gældende.


Kommunikationen er vigtig, og formelt prioriterer vi at have en løbende mundtlig dialog. Det kan være i forbindelse med aflevering og afhentning af barnet, telefonisk eller det kan være et fysisk møde. Afhængig af problemstillingen.


Nye familier vil vi gerne mødes med efter ca. en måned for at dele oplevelser og se, om vi har det samme syn på barnets trivsel.