1. Alsidig personlig udvikling

Barnet er i børnehaven en del af en gruppe. Barnet skal/vil forholde sig til de andre børn og voksne i børnehaven. Det er derfor vigtigt at skabe mulighed for, at børnene kan mødes på en konstruktiv måde, så det enkelte barn udvikler sig sammen med de mennesker, det agerer sammen med. Det gør vi ved at støtte børnene i deres egne projekter og samtidig støtte dem i de udfordringer de støder på i deres interageren med andre børn og voksne.


Barnet vil spejle sig i de andre børn og derfor er aldersspredning en vigtig del af børnenes dannelse. De ældste børn vil være rollemodeller for de yngre. 


Barnet skal støttes i at tage en udfordring op. Det kan være at indgå i en leg, at spørge om noget, at vise man kan noget osv.


Vi prioriterer at bruge naturen, så barnet bliver udfordret til at interagere i en på samme tid kendt og foranderlig ramme. En ramme, der inspirerer til eksperimenteren, opdagelse, sanselighed og leg.