Sådan arbejder vi med de 6 læreplanstemaer

1. Alsidig personlig udvikling


"Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse."


Den styrkede pædagogiske læreplan

- Rammer og indhold


2. Social udvikling


"Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.


Den styrkede pædagogiske læreplan

- Rammer og indhold

3. Kommunikation og sprog


"Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.

Den styrkede pædagogiske læreplan

- Rammer og indhold


4. Krop, sanser og bevægelse 


"Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel."


Den styrkede pædagogiske læreplan

- Rammer og indhold

5. Natur, udeliv og science


"Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension."


Den styrkede pædagogiske læreplan

- Rammer og indhold

6. Kultur, æstetik og fællesskab 


"Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden."


Den styrkede pædagogiske læreplan

- Rammer og indhold