2. Social udvikling

Alle børn har en relation til hinanden i Djursland Naturbørnehave, da vi prioriterer at lave aktiviteter sammen og lege på de samme udendørsarealer.


Børnene udvikler sig socialt ved at indgå i et fælleskab. I børnehaven prioriterer vi, at børnene lærer at forholde sig til de andre børn og voksne. Derfor vil børnehaven prioritere at have max. 18 børn indskrevet, så det enkelte barn har en relation til ethvert andet barn i børnehaven.


I børnehaven spiser vi 3 måltider på en dag. Under disse måltider øver børnene sig i at forholde sig til hinanden og kommunikere med hinanden.


Ved fælles aktiviteter oplever børnene deres ligheder og forskelle. Det kan være at kunne følges ad, når vi er ude at gå, når vi laver sanglege, slår kolbøtter, går på line, maler o.s.v. Børnene vil lægge mærke til nogle af de forskelle og ligheder, der opstår, og de vil opdage hinandens potentialer. Blive imponeret, inspireret.


Legetøj indgår i sagens natur ofte i børnenes leg og klassiske konflikter, som hvem har ret til at lege med et bestemt stykke legetøj vil opstå. Børnene kan nogle gange selv løse sådanne situationer, men personalet vil altid gå ind og være med til at skabe en ny og bedre situation om nødvendigt.