4. Krop, sanser og bevægelse

Da vi er en naturbørnehave, opholder vi os i sagens natur meget udendørs. Der er mulighed for at bevæge sig, klatre, løbe, cykle på løbecykel. Personalet er selv aktivt i hverdagen og er bevidste om, at de er rollemodeller. Det kan være i situationer, hvor der skal luges, bygges huler, graves, snittes o.s.v. Disse aktiviteter stimulerer børnene, og får dem til at deltage med det de motorisk og styrkemæssigt har evne og mulighed for.


De yngste lære at gå på ujævnt terræn og træner balance og motorik. De sanser græsset eller hvad underlaget er bevokset med, når de falder. De ældste kan klatre i træer og løbe op og ned ad skråninger. Trille, glide, kaste, balancere, tumle, bygge. Alt sammen noget, der stimulerer deres muskulatur, sanser og koordination.


Børnenes egne lege stimuleres ved at opmuntre dem og komme med input, hvis det er nødvendigt, for at understøtte legen.


Indendørs danser vi til tromme eller musik og leger sanglege og “Jorden er giftig”.


Børnenes sanser stimuleres i naturlige situationer. Det kan være, når vi spiser sammen, når vi dufter til en blomst, nyslået græs, gyvelen, gyllen. De voksne vil altid gå ind og skabe opmærksomhed om de sansemæssige indtryk, børnene får. Har du set den hare ude på marken, hør lærken, mærk denne her sten. Er den glat eller ru? Tung eller let?