3. Kommunikation og sprog

Lige fra børnene begynder at tilegne sig et talesprog, til de skal i børnehaveklasse, arbejdes der med talen/sproget. Når et barn lærer at tale, vil det prøve at gentage ord og sætninger. Det er vigtigt at stimulere barnet i den proces og gentage.


Børnene bliver stimuleret ved personalets opmærksomhed på barnets forsøg på at tale, også selvom barnets sprog ikke er umiddelbart er forståeligt. Ud over det bruger børnene også hinanden som rollemodeller, så de yngste børn bruger de ældre som inspiration.


Alle børn stimuleres sprogligt gennem samtaler og historier.


I øvrigt er kropssprog, gestik og artikulation også en stor del af vores kommunikation. Børnene skærpes i at aflæse hinandens kropssprog og ansigtsudtryk i deres interaktion. Både børn og voksne i børnehaven aflæser hele tiden hinanden for at navigere i fællesskabet. Det er godt at italesætte med børnene og opfordre til at øve sig i.


I legen er kommunikation afgørende for, at en interaktion skal fungere. Børnene opmuntres til selv at kommunikere i enighed såvel som uenighed. Lege, der stimulerer fantasien, er ofte båret af en forestilling, der skal formidles til et andet barn, som igen formidler sin forestilling. Disse lege opmuntres, og de voksne kan lege med for at stimulere og bevare magien.